Ιbico 1232x

12 ψηφία, μεγάλη φωτεινή οθόνη, επαγγελματικό πληκτρολόγιο, δίχρωμη εκτύπωση (μελανοταινία), ταχύτητα 4,1 γραμμές , sec, μετατροπή EURO, λειτουργία ΤΑΧ (+ , – ), GPM, δεύτερη ανεξάρτητη μνήμη, μερικό , ολικό σύνολο, GT, μνήμη 4 πλήκτρων, πλήκτρο %, backspace, επιλογή πλήκτρων (0), (00), (000), αλλαγή πρόσημου, τετραγωνική ρίζα, επιλογή δεκαδικών, επιλογή στρογγυλοποίησης, auto-off, πλήκτρο # D, πλήκτρο Δ%, μεταλλικό στήριγμα χαρτοταινίας, τροφοδοσία ρεύματος, διαστάσεις σε mm: 230x300x75.

Κατηγορία:
Μενού